Duurzaam bouwen - inleiding.nl
Over het boek en deze site

Over het boek en deze site

Over het boek en deze site

Boek

Het boek Duurzaam Bouwen is geschreven voor eerstejaars hbo-studenten. Het is een overzichtsboek: over hoe duurzaamheid geleidelijk op de agenda is gekomen, wat duurzaamheid inhoudt en hoe we het maatschappelijk en ook zakelijk een plek kunnen geven. Dat alles met een nadruk op bouwen en vastgoed. Daarnaast biedt het boek ook de mogelijkheid om concreet te oefenen met het beoordelen van gebouwen qua duurzaamheid.

Het boek bespreekt dus vooral de breedte van het veld en op enkele punten zoekt het diepgang. Docenten kunnen het gehele boek behandelen, maar in de context van een bestaand vak is het ook heel goed mogelijk een gedeelte achterwege te laten.

Omdat het boek geen speciale voorkennis vereist is het tevens geschikt voor zelfstudie, voor cursorisch onderwijs en voor andere opleidingen zoals het mbo.

 

Website

Deze website ondersteunt het boek op de volgende manieren:

  • Tutorials - Verschillende onderwerpen uit het boek worden door auteur en emeritus hoogleraar Bouwinnovatie Jos Lichtenberg in korte films toegelicht.
  • Links - Enkele actualiteitsgevoelige onderwerpen worden behandeld. Daarnaast bevat de site achtergrondartikelen voor meer inzicht of diepgang. Dat gebeurt met enkele aanvullende teksten en verder met verwijzend naar berichten, foto’s en bewegend materiaal. Actualiteit en bewegend materiaal is wat een boek niet kan bieden. Zeker niet op een gebied dat zo in ontwikkeling is.  Daarmee vormt de website een welkome aanvulling.
  • Antwoorden bij de opdrachten in het boek - De opdrachten in het boek vormen een aansporing tot onderzoek. Duurzaamheid is geen dichtgetimmerd vakgebied en is ook nog volop in ontwikkeling. Dat vraagt een kritische houding van burgers in het algemeen en zeker van studenten die worden geacht kennis en inzichten toe te passen. De opdrachten die in het boek staan, worden bij elk hoofdstuk herhaald en voorzien van een antwoord en soms van een een antwoordrichting (NB: bij hoofdstuk 5 en 6 staan geen opdrachten in het boek). Sommige opdrachten hebben niet slechts één goed antwoord. Op die plaatsen krijgt de reactie het karakter van een discussie en heel soms zelfs niet eens dat.

    Als auteur heb ik mijn kennis ingezet, heb ik de actualiteit gevolgd, heb ik geordend, et cetera. In een bewegende omgeving heb ik als het ware een foto gemaakt. Om maar aan te geven dat qua duurzaamheid alles enorm in beweging is en we samen op zoek zijn naar antwoorden en waarheden. De aard van de opdrachten is er deels op gericht om discussie te voeren. 

  • Extra vragen - Hiermee kan de student zichzelf trainen. Ook kunnen deze vragen voeding geven aan docenten om nieuwe opgaven te formuleren voor trainingen of voor toetsen.

 

Tot slot: We houden ons aanbevolen voor tips over sterke reportages of publicaties, als aanvulling op wat we nu op deze website op de plank hebben gezet.

Atlas

Het schrijven en samenstellen van deze productie is mede tot stand gekomen in het kader van het Atlas project. Atlas is de naam van het hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven dat onlangs als duurzame renovatie is uitgevoerd. Atlas, inclusief de bijbehorende kennisoverdracht, is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.